Sertifikācija

 
 
 1. Ārstniecības personai, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu jāaizpilda pieteikums: REĢISTRĀCIJAS FORMA 
 2. Kad pieteikums iesniegts, nepieciešams sagatavot dokumentācijas kopumu var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt klātienē.

 

 

Pasta adrese:

Latvijas Masieru asociācija, masieru sertifikācijas komisijai, Ed. Smiļģa iela 2a, Rīga, LV-1048


Nepieciešamie dokumenti - dokumentus vēlams aizpildīt datorrakstā vai rokrakstā ar drukātiem skaidri saprotamiem burtiem

 1. Sertifikācijas iesniegums LĀPPOS – 1. veidlapa (skatīt zemāk)
 2. Sertifikācijas lapa – 2. veidlapa (skatīt zemāk)
 3. Izglītības dokumenta kopija (diploms ar iegūto medicīnisko izglītību)
 4. Specializācijas dokumenta kopija (masāžas metodes, bērnu masāžas, fizikālās terapijas dokumenti)
 5. Neatliekamās palīdzības dokumenta kopija (pēdējo 5 gadu laikā, ja iesūtat dokumentus masāžas metodes, bērnu masāžas vai fizikālās terapijas sertifikācijai)
 6. Profesionālās darbības pārskats – veidlapa (skatīt zemāk). Profesionālo darbības pārskatu raksta un paraksta sertificējamā persona un ar parakstu apliecina darba devējs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošo un bijušajām darba vietām- 3. veidlapa.  (skatīt zemāk)
 7. Maksājuma apliecinoša dokumentu kopija par sertifikācijas procesa apmaksu.

Sertifikācijas procesa maksa 59,76 eiro (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.672  – maksājums jāveic uz LMA kontu).

 

Latvijas Masieru asociācijas rekvizīti:

Reģ. nr. 40008259392 

SEB banka, Kods: UNLALV2X

LV42UNLA0055004411873

 

 

 • Lai pieteiktos sertifikācijai, pretendentam ir jābūt reģistrētam Veselības inspekcijas  reģistrēto ārstniecības personu reģistrā. Reģistrs pieejams šeit: https://registri.vi.gov.lv/rap
 • Sertifikācijas dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā divi mēneši pirms sertifikācijas eksāmena. Sertifikācija 2024. gadā notiks 21. maijā, 23. septembrī, 25. novembrī.
 • Kad sertifikācijas dokumenti saņemti, saņemat informāciju no info@masieriem.lv vai dokumenti korekti un derīgi iesniegšanai LĀPPOS
 • Ārstniecības personas sertifikāta piešķiršana notiek pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā.

 

 

Sertifikācijas eksāmens

 

Kad sertifikācijas dokumenti iesniegti korekti, saņemat informāciju par sertifikācijas eksāmena laiku un norisi Jūsu norādītajā e-pastā.

Teorētiskais eksāmens. Tests ar atbilžu variantiem. Palīgmateriāli netiek izmantoti. Tests  sastāv no simts jautājumiem ar dotiem atbilžu variantiem. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja ir pareizi atbildēts uz 75% no jautājumiem, kas dod tiesības piedalīties praktiskajā eksāmenā.

Praktiskais eksāmens. Ārstniecības persona izvelk biļeti, kurā norādīts veicamais uzdevums. Praktiskajā eksāmenā ir jāveic masiera profesijas standartā ietvertie profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi, t.sk. jāievēro atbilstošas darba vides un higiēnas prasības, nepieciešams ierasties uz eksāmenu darba apgērbā. Eksāmens ir nokārtots, ja sertificējamā persona pārvalda uzdoto atbilstoši masiera kompetencei un iegūst 75% punktu atbilstoši sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas vērtēšanas kritērijiem.

 

 

Saistītie dokumenti:

 

Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) sertifikācijas nolikums masiera specialitātē, masāžas metodē pieejams šeit.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis https://likumi.lv/ta/id/259412-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-profesionalo-zinasanu-parbaudes-un-sertifikacijas-maksas-pakalpojumu

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

Sertifikācijas komisijas adrese: Latvijas Masieru asociācija, Ed. Smiļģa iela 2a, Rīga, LV-1048

Sazināties ar sertifikācijas komisiju iespējams un jautājumi par sertifikāciju, resertifikāciju, dokumentu iesniegšanu: e-pasts: info@masieriem.lv

Jautājumi par sertifikāciju un resertifikāciju, dokumentu iesniegšanu sertifikācijas komisijas sekretārei Evitai Ernestsone-Klints, t.nr. 29335964