Augšējais krusteniskais sindroms

Kursa pasniedzēja: Mg.paed, sertif. fizioterapeite, masiere, MSP Sporta zinātne- Rūta Žagare
Video kursa saturs- 2 video kopā 2h 27 min + teorijas  prezentācijas materiāls.

1.Teorija (1,5h)

  • Augšējā krusteniskā sindroma izraisītās funkcionālās un strukturālās izmaiņas;
  • Augšējā krusteniskā sindroma patoģenēzes teorijas;
  • Augšējā krusteniskā sindromaizraisītās funkcionālās un strukturālās izmaiņas;

2. Praktisks demonstrējums(1h)

  • Diagnostikas un novērtēšanas metodes;
  • Masāžas un citu manuālo metožu metodika, pielietošanas efektivitāte
  • Pacienta izglītošana un rekomendācijas.
Pēc kursa noskatīšanās, un sekmīgas testa aizpildes pienākas 6 TIP

22.00

Pieslēgties

Meklētajs